Gå till innehåll

Farligt gods

Packa säkert!

Handbagage

Följande föremål är förbjudna i kabinen:

Hypodermic syringes

Injektionsnålar

Sporting equipment

Sportutrustning

Darts, catapults, etc.

Pilar, slangbågar o.s.v.

Firearms

Skjutvapen

Knives, scissors, etc.

Knivar, saxar o.s.v.

Tradesman's tools

Verktyg för hantverkare

Handbagage och incheckat bagage

Följande föremål är förbjudna både i kabinen och i flygplanets bagageutrymme:

Explosives

Sprängmedel

Oil-based paints

Oljebaserad färg

Radioactive material

Radioaktivt material

Matches and lighters

Tändstickor och tändare

Bleach and corrosives

Blekmedel och frätande medel

Poisons and infectious substances

Gift och smittsamma ämnen

Flammable liquids and solids

Brandfarliga vätskor och fasta ämnen

Acids

Syror

Compressed gasses

Komprimerad gas

Spare lithium batteries

Litiumbatterier