Gå till innehåll

Varför ska jag köpa avbeställningsskydd?

Vi tar det säkra före det osäkra

Policyn

PLAY återbetalar inte flygbiljetter om inte bokningen har ett avbeställningsskydd och tillämpliga villkor är uppfyllda. Därför rekommenderar vi att våra passagerare köper avbeställningsskydd när de bokar, och du kan se priserna för det här.

Om du eller en närstående blir sjuk eller skadas i en olycka, vilket hindrar dig från att genomföra en flygresa, blir din biljett helt återbetald, förutom avgiften för avbeställningsskydd, under förutsättning att de dokument som krävs skickas in.

Dokumentet måste ange skälet till att passageraren inte kan resa och de planerade datumen för resan. Det kan vara ett läkarintyg, intyg från en barnmorska, dödsfallsintyg för en nära familjemedlem eller vän, intyg om karantän i samband med covid-19 eller en bekräftad covid-19-infektion.

Om du inte kan resa på grund av något av skälen ovan så ber vi dig kontakta vårt serviceteam med relevanta dokument senast sju dagar innan det datum då din flygresa skulle avgått.

Avbeställningsskydd kan endast köpas vid tidpunkten för bokningen och den kan inte återbetalas, ändras eller överföras till någon annan.

PLAY ansvarar inte för följande:

  • Ytterligare köp från någon av våra partners som till exempel hotell, biluthyrning eller andra aktiviteter.
  • Avbeställningar som beror på att resan inte längre är aktuell.
  • Avbeställningar på grund av undersökning, behandling och/eller sjukhusvård som bokades innan flygresan bokades.
  • Avbeställning på grund av elektiv kirurgi eller biverkningar som beror på elektiv kirurgi.
  • Inställd resa på grund av ogiltigt visum
  • Justering av en avgift på grund av ändrade datum