Gå til indhold

Farligt gods

Pak sikkert!

Håndbagage

Følgende genstande er forbudt i kabinen:

Hypodermic syringes

Hypodermiske sprøjter

Sporting equipment

Sportsudstyr

Darts, catapults, etc.

Dartpile, katapulter osv.

Firearms

Skydevåben

Knives, scissors, etc.

Knive, sakse osv.

Tradesman's tools

Håndværkerværktøj

Større håndbagage og indskrevet bagage

Følgende genstande er forbudt i både kabinen og lastrummet i flyet:

Explosives

Sprængstoffer

Oil-based paints

Oliebaseret maling

Radioactive material

Radioaktivt materiale

Matches and lighters

Tændstikker og lightere

Bleach and corrosives

Blegemidler og ætsende stoffer

Poisons and infectious substances

Giftstoffer og smittefarlige stoffer

Flammable liquids and solids

Brandfarlige væsker og faste stoffer

Acids

Syrer

Compressed gasses

Komprimerede gasser

Spare lithium batteries

Reservelitiumbatterier